Get Adobe Flash player

UPDATE - ULTIMA ORA: Esecul privatizarii CFR Marfa, finantarea Podului de la Vadu Pasii si alegerile interne din PDL

Evaluare utilizator: / 0
Cel mai slabCel mai bun 

Deputatul buzoian Cezar Preda (PDL) a inceput conferinta saptamanala de presa referindu-se la esecul privatizarii CFR: “Ponta are tot interesul sa vanda CFR-ul la fier vechi. Gasca asta a lui Ponta – Chitoiu, Sova si toti acestia nu au nici mama si nici tata, ci doar sa isi asigure interesele personale”. Referitor la presa locala,

Preda s-a referit la Vadu Pasii si licitatia pentru lucrarile la podul de acolo: "Stiti cine e Autoritatea contractanta a lucrarii? CJ Buzau….nu este singurul proprietar, dar l-ati auzit pe presedintele Bigiu vorbind de asta? Fiti atenti aici – se vorbeste ca aceasta va fi de 34 mil lei...clauza suspensiva este interesanta….se va incheia contractul cu cel desemnat castigator numai daca se va obtine finantarea, altfel nu se va putea fac enimic. Cine le-a dat voie sa publice asa ceva? Teodorovici a fortat asta, daca in bugetul alocat de Consiliul Judetean este…zero? De ce trebuie sa vorbeasca Teodorovici de bani europeni daca aici este vorba despre faptul ca administratia judeteana este cea care da banii. Eu nu am mai auzit sa se faca asa ceva”, a precizat Preda. Tribunul a mai precizat ca s-au incheiat inscrierile pentru sefia PDL Buzau si numai el este singurul candidat: “Maine sunt alegeri la noi si eu sunt singurul candidat. Imi pare bine ca au avut maturitatea sa stea la masa si sa ia o decizie unita”, a informat Preda. Liderul democrat-liberal a mai precizat ca pentru prima data, in ultima perioada, a intrecut in sondaje PNL. De asemenea, alegerile din Buzau ale PDL se vor desfasura cu 5 sectii de votare, in care fiecare va avea un reprezentant din organizatia centrala: “Eu cred ca buzoienii il vor alege pe Predoiu, pentru ca Buzaul e orasul unde a copilarit Predoiu. Ne bucuram ca nu candideaza Elena Udrea, ca atunci am fi avut de ales intre doi buzoieni”.

 

I.G.

 

UPDATE: Licitatia pentru reabilitarea podului de la Vadu Pasii:

 

Licitatie Publica - Proiectare si executie de lucrari a noului pod rutier situat pe DC 15km 1 + 500 peste raul Buzau la Vadu Pasii

 

Anunt de participare numarul 146355/06.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Buzau
Adresa postala: municipiul Buzau, bd. N Balcescu, nr 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120260, Romania, Punct(e) de contact: -, Tel. +40 238414112, In atentia: Mihaela Nituescu, Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Fax: +40 238714198, Adresa internet (URL): http: //www.cjbuzau.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie de lucrari a noului pod rutier situat pe DC 15km 1 + 500 peste raul Buzau la Vadu Pasii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Vadu Pasii, jud Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia noului pod rutier situat pe DC 15km 1 + 500 peste raul Buzau la Vadu Pasii includ:
a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru podul Vadu Pasii. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.
b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executieic) Lucrari de constructie
d) Testare si punere in functiune
e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni (se va completa de autoritatea contractanta)
Perioada de garantie a lucrarilor: garantia structurii de pod va fi de 30 de ani, iar a celorlalte lucrari va fi de minim 7 ani.
Suma aferenta procentului de diverse ?i neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul General este de 969.184 Lei si este inclusa in valoarea estimata de la punctul II.2.1.
Conform prevederilor art. 29 , alin 21, din OUG nr. 34/2006 , modificata si completata prin OUG nr. 77/2012 , valoarea estimata a contractului cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in Devizul general al proiectului, insa fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. j, respectiv art. 252 lit.j):
1. Valoarea minima a intervalului de la punctul II.2.1 reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si posibile cheltuieli diverse si neprevazute, care pot apare in cadrul contractului.2.Cuantumul garantiei de participare, precum si nivelurile impuse pentru cerintele de calificare sunt raportate la valoarea estimata ce nu cuprinde si posibile cheltuieli diverse si neprevazute, care pot apare in cadrul contractului.
3. Incadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile (art. 36 lit. e) si lit. e1) din H.G. nr. 925/2006) se va face prin raportare la valoarea estimata ce nu cuprinde si posibile cheltuieli diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221111-3 - Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)
71322300-4-Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia noului pod rutier situat pe DC 15km 1 + 500 peste raul Buzau la Vadu Pasii includ toate activitatile enumerate la II.1.5 si necesita :
a) Dezafectarea podului vechi aflat intr-o stare tehnica necorespunzatoare.
b) Proiectarea si realizarea unei structuri noi metal-beton pe actualele infrastructuri consolidate avind urmatoarele caracteristici: partea carosabila 7, 80 m, 2 trotoare de pietoni a cate 1, 50 m fiecare, lungimea podului 112
Valoarea estimata a contractului este de 34.244.503 lei. Valoarea estimata cuprinde cuantumul unui procent de 3% cu titlul de diverse si neprevazute, aferent liniilor din devizul general cefac obiectul procedurii. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute aferente acestui contract este "969.184 lei".Clauza suspensiva. Procedura de atribuire este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea finantarii, semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor art. 94 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Avand in vedere dispozitiile OUG nr. 34/2006 si HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare. In cazul in care, indiferent de motive, contractul de finantare nu se va semna, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 209 alin (1) lit. c) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.
Valoarea estimata fara TVA: intre 33, 275, 319 si 34, 244, 503RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 665.500 lei. Garantia de participare se constituie conf art 86 din HG 925/2006. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la termenul limita deprimire a ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita de unul dintre asociati in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Garantia de participare trebuei sa fie irevocabila. Garantia de participare trebuie sa prevada explicit daca plata garantiei se va executa: a)conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; b) neconditionat, rspectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.In cazul in care garantia de participare se va constitui in Euro, cuantumul acesteia va fi calculat in Euro la cursul de schimb Leu/Euro stabilit de BNR cu 7 zile calendaristice inainte de depunere a ofertelor indicata la punctul IV.3.4 din Anuntul de participare.In cazul in care se vor aplica prevederile art 2781 litera c, suma in Euro va fi calculata aplicand cursul de schimb Leu/Euro stabilit de BNR cu 7 zile calendaristice inainte de data de depunere a ofertelor indicata la punctul IV.3.7 din Anuntul de participare.(Model orientativ Formular nr. 1) Cuantum: 10% din valoarea fara TVA a contractului. Mod constituire: conf art 90 din HG 925/2006 modificat prin HG nr.1045/2011 , un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.In cazul ofertantilor care sunt intreprinderi mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Garantia de buna executie se va prezenta autoritatii contractante in termen de 15 zile (sau alt termen agreat) de la semnarea contractului. (Model orientativ Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 ) si Cazier judiciar al operatorului economic2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4)
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 )
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG 34/2006
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Marian-Cristinel BIGIU ? Presedinte; Laurentiu Mihai GAVRILA - Secretarul judetului; Vicepresedinti: Cristinel ROMANESCU si Petre-Emanoil NEAGU, Consilieri judeteni: Gabriel BACIU, Dorin Valeriu BADULESCU, Gheorghe BODEA, Adrian BURDUCEA, Ion BURLACU, Ion COMAN, Elena DAMIAN, Stefan DAVID, Cornel DIACONITA, Dumitru DOBRICA, Emilian DRAGOI, Eduard Calin DUMITRASCU, Raul Ioan FLORESCU, Constantin GHINIOIU, Adrian Iulian GHIVECIU, Gabriel ALEXANDRESCU, Ion MANTOIU, Doru MUZGOCI, Grigore NEDELCU, Danut PALE, Adrian Robert PETRE, Ionut Robert PITIGOI, Ion D. POPESCU, Florina STOIAN, Valentin TANASE, Marius TARCAVU, Mariana Carmen TUDOR, Toni Viorel LARY, George Aurelian VLAD, Gheorghe VLASE.Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu suma de 40.000.000 lei
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim 3 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de 3.300.000 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind cifra de afaceri ( Completare Formular nr.7)In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) (Formularul 4 ) si art .69^1 din OUG 34/2006 (Formularul 6), cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B.Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.Documente din care sa reiasa ca au acces la finantare in suma de 3.300.000 lei si pentru o perioada de 3 luni
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte:
maxim 4 contracte avand ca obiect lucrari de constructii/ reabilitari /modernizari de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente drumurilor comunale/ judetene /nationale/ expres/ autostrazilor cu o valoare cumulata de minim 20.000.000 Lei, fara TVA.
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat
maxim 4 contracte avand ca obiect elaborarea proiectului Tehnic si/sau Detaliilor de Executie pentru lucrari de constructii noi/reabilitari/modernizari de poduri si/sau pasaje si/sau viaductea caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 1.000.000 lei fara TVA
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Autoritatea contractanta solicita aceste informatii iar ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular 8Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele: - documente din care sa reiasa: beneficiarul, obiectul contractului (executie pod), perioadasi locul executarii lucrarilor, precum si modul in care lucrarile au fost executate si ca au fost duse la bun sfarsit., Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 8A , prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) (Formularul nr. 4) si art .69^1 din OUG 34/2006 (Formular nr. 6), cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 8B.Completare Formular 8.PrezentareCertificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare inclusive documente prin care sa se demonstreze faptul ca proiectul tehnic si detaliile de executie au fost duse la bun sfarsit inclusiv puse in executie.Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 8A , prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) (Formularul nr. 4) si art .69^1 din OUG 34/2006 (Formular nr. 6), cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 8B.Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.Autoritatea contractanta solicita informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.10.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.10.2013 10:00
Locul: Sediul Autoritatii Contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In situatia a doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua oferta de pret prin intermediul unor solicitari de clarificari. Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3 cuprinde perioada de proiectare si executie a lucrarilor de 30 luni. La acestea se adauga o perioada de notificare a defectelor de 12 luni. Se va organiza o vizita de santier in 14 zile calendaristice de la data publicarii Anuntului de Participare (exclusiv ziua publicarii AP). In cazul in care conform calculului prima zi va fi intr-o zi de Simbata, Duminica, sau o sarbatoare legala vizita de santier se va organiza in prima zi lucratoare care urmeaza datei calculate. Ofertantii interesati sa participe vor notifica in scris prezenta cu cel putin 1 zi inainte de data programata pentru vizita de santier. Locul de intilnire pentru vizita de santier este la sediul Autoritatii Contractactante indicat in FDA la capitolul I.1 la ora 09:00.Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa. ATentie: Cuantumul trecut in Formularul de oferta va fi cel rezultat din cumularea sumei solicitate pentru proiectarea si executia lucrarilor de reabilitare pod, la care se adauga un cuantum de 3% cu titlul de cheltuieli diverse si neprevazute.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesizaC.N.S.C in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul judetean Buzau - Biroul Achizitii Publice si Investitii
Adresa postala: B-dul Nicolae Balcescu nr. 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120620, Romania, Tel. +40 0238414112, Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Fax: +40 0238714198, Adresa internet (URL): www.cjbuzau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.09.2013 11:51
 

reclama ta1

ADRESA NOULUI SITE(din 2014):

Momentul Zilei

 

LA MULTI ANI BUZOIENI, ORIUNDE V-ATI AFLA!

La cumpana dintre ani, atunci cand dorintele zboara neingradite catre Cer, redactia NEWS BUZAU ureaza tuturor buzoienilor, oriunde s-ar afla, numai bine, sanatate si maxima fericire. Sa fiti voi insiva mereu! Un an mai bun!